Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 371498
Aktualizacja: 2015-09-03 15:13:33
STRONA GŁÓWNA

    
                                     

 


DANE URZĘDU:

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
tel. +48 52 387 01 0052 387 01 04 - centrala
tel. +48 52 387 01 44 - sekretariat
fax. +48 52 387 12 53

 

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA
ul. Toruńska 8
Dyrektor WUM - tel. 52 387 01 60

 

GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek: 7.30 - 15.15
Wtorek: 7.30 - 16.30 (dzień obsługi petenta, przyjmowanie skarg i wniosków)
Środa: 7.30 - 15.15
Czwartek: 7.30 - 15.15
Piątek: 7.30 - 15.15

 

Nr rachunku bieżącego UMiG: 23124035071111000030576535
Bank PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim 

NIP:
 554-289-24-92

REGON GMINY: 092350702

 

Kontakt internetowy:
e-mail:

Strona internetowa: 
www.soleckujawski.pl

________________________

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Komunikacji,

Ośrodek Zamiejscowy w Solcu Kujawskim:

tel. 52 387 01 24

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek i piątek: 7.30 - 15.15 (obsługa petenta w godz. 8.00 -15.00)

wtorek: 7.30 - 16.30 (obsługa petenta w godz. 8.00 - 16.00)
środa: dniem bez petenta

Dokumenty do rejestracji można składać w poniedziałki, czwartki i piątki od godz. 8.00 - 14.00, a we wtorki od godz. 8.00 - 15.00. 
___________________________

WAŻNE TELEFONY

Gminny Punkt Kontaktowy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (wszelkie sprawy mieszkańców):
w godz. od 7:15 - 15:15 - tel 52 - 387-01 - 14,
w godz. od 15:15 - 7:15 - tel 52 - 387 - 13 - 88.

112 - sytuacje zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
997 - Policja,
998 - Straż Pożarna,
999 - Pogotowie Ratunkowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim (sprawy związane z wodą i kanalizacją) - 52-387-13-96


ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu

W rejonie Miasta i Gminy Solec Kujawski w dniach: 4 września 2015 r. w godzinach: 08:30 - 14:00 w miejscowości Solec Kujawski ulica Toruńska oraz w Przyłubiu

********

 ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH

W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami pogodowymi mającymi wpływ na wzrost zagrożenia pożarowego lasów, Nadleśnictwa proszą o wzmożenie uwagi oraz współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów.

Bądź czujny - Zauważyłeś pożar – Alarmuj
Straż Pożarna - tel. 998

Nadleśnictwo Solec Kujawski

- tel. (52) 387-14-71, (52) 323-18-88, 535-436-130

Nadleśnictwo Cierpiszewo

- tel. (56) 674 44 30, (56) 678 78 84, 730 281 847

- wieża przeciwpożarowa w Dybowie: tel. 660 309 817


 WŁAŚCICIELE LASÓW

 NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 Minister Środowiska informuje o przystąpieniu do wykonania – w cyklu 5 letnim (lata 2015 – 2019) opracowania pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019”.

Do sporządzania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych zgodnie z zapisami art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 ze zm.) zobowiązane są Lasy Państwowe.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji dostarczą dane o lasach polskich do sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach oraz będą służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach opracowanie będzie również obejmować lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Prace w terenie, niezbędne do wykonania opracowania będą przeprowadzać pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w dniu 27 lutego 2015 r. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.


KOMUNIKAT O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

Na podstawie informacji przekazanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego WIOŚ informuje o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, do dnia 8 sierpnia br. jakość powietrza nie ulegnie zmianie.

Do osób najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza należą osoby starsze, cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego (zwłaszcza na astmę), dzieci oraz osoby pracujące na wolnym powietrzu.

W celu zmniejszenia narażenia na oddziaływanie zanieczyszczenia  powietrza zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności. 


JĘZYK MIGOWY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu sie mogą skorzystać z pomocy pracownika UMiG, posługującego się Systemem Polskiego Języka Migowego podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10) przy ul. 23 Stycznia 7, w godzinach pracy Urzędu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy: 

W uzgodnionym terminie.

Osoba uprawniona ma prawo do kontaktu z Urzędem Miasta i Gminy za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem ,
  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
  • przesyłanie faksów pod nr 52 387 12 53,
  • wysyłanie sms-ów pod nr 608 570 049.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Wytworzył: Katarzyna Ciudzińska
Opublikowal: Katarzyna Ciudzińska
Data publikacji: 03-09-2015
Data modyfikacji: 03-09-2015
Ilość wyświetleń: 302026
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki